Tydliga

Vi är en del av Tydliga

TYDLIGA TILLSAMMANS

Över 300 000 kunder har i dagsläget valt att teckna produkter via oss. Oavsett om du är enskild individ eller styrelseordförande i ett bolag med över 10 000 anställda kan du göra detsamma.

Tydliga upphandlar, paketerar och administrerar depå- och försäkringslösningar från samtliga leverantörer på marknaden. Det ger dig som kund bland annat access till över 1500 fonder från världens alla hörn, företagsförsäkringar specifikt anpassade för din verksamhet och personförsäkringar med generösa anslutningsvillkor. I tillägg utvecklar vi digitala hjälpverktyg och avancerade IT-system.

Våra 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter är fria. De är medlemmar och inte anställda i Tydliga. Det innebär att de kan jämföra produkterna från oss med andra aktörer och låta dig som kund välja. Det ger dig den lösning du både behöver och önskar. Till ett tydligt pris.

Tydliga har idag 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter som medlemmar. Fördelade på 60 orter och 130 lokalkontor företräder dem över 300 000 kunder och levererar hela 4 miljarder kr tillsammans i premier till spar- och försäkringsbolagen.

Tydliga AB, organisationsnummer 559072-0834, är dotterbolag till Free Broker Group i Norden AB, organisationsnummer 559037-5258, som i sin tur ägs till 100% av Tydligas anställda och medlemmar.

Tydliga upphandlar, paketerar och administrerar depå- och försäkringslösningar från samtliga leverantörer på marknaden. Det ger dig som kund bland annat access till över 1500 fonder från världens alla hörn, företagsförsäkringar specifikt anpassade för din verksamhet och personförsäkringar med generösa anslutningsvillkor. I tillägg utvecklar vi digitala hjälpverktyg och avancerade IT-system.

Bolaget är tillståndspliktigt och står under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten vi bedriver är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen.

Organisationen är projektstyrd och innovativ- fördelad på ett antal team för att kunna vara lyhörd för varje enskild medarbetares idéer samtidigt som vi säkerställer ett agerande i linje med koncernens vision och medlemmarnas önskemål.

Tydligas 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter är fria. De är medlemmar och inte anställda i Tydliga. Det innebär att de kan jämföra produkterna från oss med andra aktörer och låta dig som kund välja. Det ger dig den lösning du både behöver och önskar. Till ett tydligt pris.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Pensionsrådgivning

Riskförsäkring

Placering, Liv & Pension

Kapitalförvaltning

Gruppförsäkring

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.