Gruppförsäkring

Samhället tillhandahåller ett grundläggande ekonomiskt skydd som är lika för alla. I skyddet ingår det till exempel sjukersättning från Försäkringskassan och allmän pension. Men det ger endast ett grundskydd som i flera avseenden kan behöva kompletteras.

Gruppförsäkring är ett kostnadseffektivt sätt att skapa trygghet för ett företags medarbetare eller en organisations medlemmar. Försäkringarna ger ekonomisk ersättning om något oförutsett inträffar eller olyckan skulle vara framme.

Vår branschorganisation Tydliga har upphandlat olika alternativ.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Pensionsrådgivning

Riskförsäkring

Placering, Liv & Pension

Kapitalförvaltning

Gruppförsäkring

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.