Cancer & Specialistvård

Vi har två olika varianter av cancer och specialistvårdsförsäkringar som vi kan erbjuda.

Unikas Specialistvård Global

Specialistvård Global är en försäkring som omfattar medicinsk behandling av kritiska sjukdomstillstånd. Om du blivit diagnostiserad med en allvarlig kritisk sjukdom är frågorna många. Med vår försäkring får du tillgång till vård utomlands från några av världens främsta specialister inom områden som exempelvis cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

En av anledningarna till att vi valde att samarbete med Further är att ge dig tillgång till medicinsk rådgivning och behandling i världsklass. Further har ett bevisat resultat av att uppfylla alla medicinska behov, från extremt komplexa operationer till avancerade behandlingar som endast erbjuds av utvalda utländska medicinska aktörer.

Further och dess grundande team av rutinerade försäkrings- och medicinska chefer har över 50 års kombinerad erfarenhet inom försäkringsbranschen och en närvaro i över 30 länder som bräddar sig över tre kontinenter. Further ansvarar för att organisera och finansiera behandlingstjänster utomlands, samt för att organisera mottagandet av ett andra medicinskt utlåtande.

Lugn och ro när du inte behöver den, tillgång till världsledande sjukvård om du behöver den:

 • Cancerbehandling i världsklass
 • Kranskärlskirurgi
 • Byte eller reparation av hjärtklaff
 • Neurokirurgi
 • Organtransplantation från levande donator
 • Benmärgstransplantation

Kontakta oss så tar vi fram en offert åt dig

Alivia Cancervårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring som ger hjälp när det behövs som mest

Alivia Cancervårdsförsäkring är en sjukvårdsförsäkring som kompletterar den offentliga cancervården och tryggar att fler får rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid. Det säkrar bästa tänkbara vård för den som drabbas av cancer, oavsett var man bor.

Det som framgår i texterna nedan gäller dig som tecknar individuell försäkring här på alivia.se. Du som tillhör en grupp, ett företag eller organisation, kan läsa vad som gäller för dig under Gruppförsäkring.

 • Second Opinion – en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandling.
 • En vårdsamordnare som stöttar i kontakter med vården och hjälper till genom alla steg i behandlingen.
 • Vid behov, avancerad diagnostisk teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar.
 • Specialist- och sjukhusvård inom EU i de fall patienten inte får vård i rätt tid eller att det finns en lämpligare, internationellt godkänd behandling, som inte ges i Sverige.
 • Resekostnader och logi för patient samt medföljande, vid vård på annan ort.
 • Psykologstöd för patient och närstående.
 • Hjälp i hemmet

Du kan teckna försäkringen direkt via Teckna online

Vi hjälper er med försäkringar inom

Pensionsrådgivning

Riskförsäkring

Placering, Liv & Pension

Placering, Liv & Pension

Gruppföräkring

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.