Dina personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter

Faval Försäkring är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (2016:679).

Anledningen till att dina personuppgifter lagras och behandlas är att de krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster, fullgöra våra avtal och för att uppfylla våra lagliga åtaganden.

Uppgifterna delas med våra system- och molntjänstleverantörer samt i vissa fall med de försäkringsföretag som vi samarbetar med. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.

Uppgifterna lagras inom EU/EES så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra våra tjänster och avtal mot dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund för att behålla dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av uppgifterna. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av uppgifterna. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Se detaljer i integritetspolicyn nedan.

Integritetspolicy

Vi hjälper er med försäkringar inom

Pensionsrådgivning

Riskförsäkring

Placering, Liv & Pension

Kapitalförvaltning

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.