Placering, Liv- & Pension

Våra kontor i Luleå & Piteå arbetar med Kapitalplacering och Liv- & Pensionsförsäkring.

Kapitalplacering

Alla som har pengar sparade bör med vissa mellanrum se över sina placeringar. Det är viktigt att placeringarna som helhet har en sammansättning som stämmer överens med vad man vill uppnå med sitt sparande. På Faval Försäkring hjälper vi dig att se över ditt sparande. Genom att vi har ett heltäckande utbud av sparformer och placeringsalternativ, kan vi alltid hitta de lösningar som passar dina behov bäst.

Livförsäkring

Tillsammans med dig går vi igenom din situation för att få en tydlig bild av just ditt försäkringsbehov. Därefter tar vi fram och går igenom olika försäkringslösningar från olika försäkringsbolag. Det slutgiltiga valet av försäkringslösning ligger sedan naturligtvis hos dig.

Pensionsförsäkring

Tillsammans med dig går vi igenom din situation för att få en tydlig bild av just ditt försäkringsbehov. Därefter tar vi fram och går igenom olika försäkringslösningar från olika försäkringsbolag. Det slutgiltiga valet av försäkringslösning ligger sedan naturligtvis hos dig.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig. 

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Pensionsrådgivning

Riskförsäkring

Placering, Liv & Pension

Kapitalförvaltning

Gruppförsäkring

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav. Faval Försäkring i Luleå ingår i branschorganisationen Tydliga.