Olycksfallsförsäkring

Om du drabbas av en skada till följd av ett olycksfall kan vardagen förändras. En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk trygghet vilket kan underlätta livet i en svår situation. Vi kan erbjuda flera olika alternativ.

Definition av ett olycksfall är vanligen ”plötslig, ofrivillig, oförutsedd, yttre händelse”.

Försäkringen ersätter vanligen

  • Medicinsk invaliditet
  • Ekonomisk invaliditet
  • Läkekostnader
  • Resekostnader
  • Tandskadekostnader
  • Hjälpmedels- & rehabiliteringskostnader
  • Merkostnader
  • Sveda och värk
  • Kristerapi
  • Dödsfall

Medicinsk invaliditet betyder att man fått en bestående nedsatt kroppslig funktion. Med ekonomisk invaliditet menas en bestående nedsättning av arbetsförmågan. Försäkringsersättningens storlek beror på invaliditetsgraden som fastställs i procent av en läkare.

Sjuk- & Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för olycksfall lika som ovan. Det som skiljer är att den kombinerade försäkringen dessutom lämnar ersättning om du blir medicinskt invalidiserad p.g.a. sjukdom. Sjukdom är upphov till en stor del av invaliditetsskador.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Pensionsrådgivning

Riskförsäkring

Placering, Liv & Pension

Kapitalförvaltning

Gruppförsäkring

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.